Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD quận Bình Tân
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận Bình Tân
Số hiệu: 15634/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND quận Bình Tân
Số hiệu: 15634/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.823.909.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án (7 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 1 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT
 • 12.888.983 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký HĐ đến khi có KQĐT
  Gói 2 Chi phí GS thi công xây lắp
 • 96.439.245 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 95 ngày
  Gói 3 Chi phí kiểm toán
 • 22.570.515 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói 4 Chi phí bảo hiểm xây lắp
 • 15.799.360 (VND)
 • Ngân sách quận Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 95 ngày
  Gói 5 Chi phí xây lắp + ĐBGT
 • 4.559.243.945 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 95 ngày
  Gói 6 Chi phí di dời công trình HTKT
 • 375.000.000 (VND)
 • Ngân sách quận Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 95 ngày
  Gói 7 Chi phí bốc mộ
 • 50.000.000 (VND)
 • Ngân sách quận Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 95 ngày