Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông Pi Toong – Trung tâm xã Mường Trai

Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông Pi Toong – Trung tâm xã Mường Trai

Tên chủ đầu tư:Uỷ ban nhân dân huyện Mường La
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu:382/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/01/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu:2440/QĐ-UBND
Ngày ban hành:06/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 16299000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông Pi Toong – Trung tâm xã Mường Trai (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  2gói thầu số 01: Km 0 + 00 -:- Km 4 + 00
 • 5676400000 (VND)
 • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnHoàn thành trước ngày 31/12/2008Theo đơn giá 2008-2009
  2gói thầu số 02: Km 4 + 00 -:- Km 4 + 329
 • 8452600000 (VND)
 • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnHoàn thành trước ngày 31/12/2008Theo đơn giá 2008-2009