Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt máy phát điện 03 pha

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt máy phát điện 03 pha, Kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2008 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Daklak

Tên dự án:Kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2008 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Daklak
Tên gói thầu:Mua sắm, lắp đặt máy phát điện 03 pha
Nguồn vốn:Vốn của Ngân hàng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Hành chính Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Daklak, 37 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak; ĐT: 0500.855546; Fax: 0500.855546
08/08/2008 đến 19/08/2008
1000000 (VND)
19/08/2008 08:00
19/08/2008 08:00