Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu

Tên chủ đầu tư: Công ty Dịch vụ Viễn thông
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Dịch vụ Viễn thông
Số hiệu: 1212/QĐ-VNP-ĐTPT
Ngày ban hành: 11/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty Dịch vụ Viễn thông
Số hiệu: 1212/QĐ-VNP-ĐTPT
Ngày ban hành: 11/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 7.316.555.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng