Gói thầu số 28: Tư vấn thẩm tra: Lập hồ sơ yêu cầu và thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và hồ sơ mời thầu xây lắp đoạn Km 0+00 – Km 15+00; Km 73+00 – Km 82+574 và 6 cầu lớn Thanh An, Trảng Bảng, cầu nối 2 tỉnh, Rạch Nhum, Bào Trai, Hoóc Thơm

Gói thầu số 28: Tư vấn thẩm tra: Lập hồ sơ yêu cầu và thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và hồ sơ mời thầu xây lắp đoạn Km 0+00 – Km 15+00; Km 73+00 – Km 82+574 và 6 cầu lớn Thanh An, Trảng Bảng, cầu nối 2 tỉnh, Rạch Nhum, Bào Trai, Hoóc Thơm

28
Quý I/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 594.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hoà, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An