Thi công xây lắp các hạng mục Totoa, đan rãnh, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông

Thi công xây lắp các hạng mục Totoa, đan rãnh, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông

04
Quý II năm 2011
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 51612614000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá