Đường vào cụm 03 trường học xã An Bình huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương

Đường vào cụm 03 trường học xã An Bình huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương

1
Quý 4/2008
180 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 6.243.585.484 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá