Gói III. Thiết bị nghe nhìn

Gói III. Thiết bị nghe nhìn

1
10/2008
11/2008
Giá gói thầu:
 • 225.352.500 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói