Gói thầu số 31: Rà phá bom mìn

Gói thầu số 31: Rà phá bom mìn

31
Quý II/2008
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Giá gói thầu:
 • 10.000.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * EC
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hoà, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An