Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư Trạm sản xuất khí ni-tơ phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75

Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư Trạm sản xuất khí ni-tơ phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75

Tên chủ đầu tư:Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
Số hiệu:2186/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành:01/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
Số hiệu:2186/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành:01/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Hàng không
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
  • 219390(EURO)
  • Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư Trạm sản xuất khí ni-tơ phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75 (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1Cung cấp Trạm sản xuất khí ni-tơ
  • 206000 (EURO)
  • Vốn tự có của Công tyMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển120 ngày kể từ khi phát hành HSMTTrọn gói120 ngày kể từ khi hợp đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt