Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3 xây dựng Nhà học – thực hành và các hạng mục phụ trợ Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Đông Triều

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3 xây dựng Nhà học – thực hành và các hạng mục phụ trợ Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Đông Triều

Tên dự án:Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Đông Triều
Tên gói thầu:Gói thầu số 3 xây dựng Nhà học – thực hành và các hạng mục phụ trợ Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Đông Triều
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 163 B -đường Nguyễn Văn Cừ – phường Hồng Hải -thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh; ĐT: 033. 623049 – Fax: 033.656853
04/09/2008 đến 19/09/2008
1.000.000 (VND)
19/09/2008 09:00
19/09/2008 09:00