Kê hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng trụ sở Lực lượng Thanh niên xung phong

Kê hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng trụ sở Lực lượng Thanh niên xung phong

Tên chủ đầu tư:Lực lượng thanh niên xung phong
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở xây dựng TP.HCM
Số hiệu:98/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành:15/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Sở xây dựng TP.HCM
Số hiệu:52/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành:13/03/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 27.948.996.880(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kê hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng trụ sở Lực lượng Thanh niên xung phong (08 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng