Khu tái định cư Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên

Khu tái định cư Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên

1
Quý IV năm 2008
300 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 16.489.885.157 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Khu tái định cư Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên