Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị văn phòng và trang trí nội thất

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị văn phòng và trang trí nội thất, Trang trí nội thất văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên dự án:Trang trí nội thất văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tên gói thầu:Thiết bị văn phòng và trang trí nội thất
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Số 8 Trần Hưng Đạo – P.1 – TP. Vũng Tàu – Điện thoại: 064856109 – Fax: 064856344
29/08/2008 đến 05/09/2008
500.000 (VND)
05/09/2008 09:00
05/09/2008 09:00