Gói thầu số 21: Tư vấn khảo sát TKKT, lập dự toán, lập hồ sơ cắm cọc GPMB, LGĐB và lập HSMT từ Km 0 – Km 15 (bao gồm cả cầu Suối Cai và cầu Phước Hoà trừ cầu lớn và nút giao)

Gói thầu số 21: Tư vấn khảo sát TKKT, lập dự toán, lập hồ sơ cắm cọc GPMB, LGĐB và lập HSMT từ Km 0 – Km 15 (bao gồm cả cầu Suối Cai và cầu Phước Hoà trừ cầu lớn và nút giao)

21
Quý I/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.946.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hoà, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An