Gói thầu số 27: Tư vấn khảo sát TKKT, lập dự toán, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB, cọc LGĐB; lập hồ sơ mời thầu 6 cầu lớn: Thanh An, Trảng Bàng, cầu nối 2 tỉnh, Rạch Nhum, Bào Trai, Hoóc Thơm

Gói thầu số 27: Tư vấn khảo sát TKKT, lập dự toán, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB, cọc LGĐB; lập hồ sơ mời thầu 6 cầu lớn: Thanh An, Trảng Bàng, cầu nối 2 tỉnh, Rạch Nhum, Bào Trai, Hoóc Thơm

27
Quý I/2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 13.996.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hoà, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An