Thông báo mời thầu G.T: Xây dựng đường giao thông giai đoạn 2

Thông báo mời thầu G.T: Xây dựng đường giao thông giai đoạn 2

G.T: Xây dựng đường giao thông giai đoạn 2

Thuộc DA “ĐTXD khu dân cư Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (giai đoạn 1), TP Hồ Chí Minh”

Nguồn vốn: ngân sách thành phố

Bên mời thầu: Ban Quản lý cụm công nghiệp, dân cư Nhị Xuân

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 15/9/2008 đến trước 9 giờ ngày 25/9/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Ban Quản lý cụm công nghiệp, dân cư Nhị Xuân, ấp 5 xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 7138603; Fax: (08) 7138603

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 25/9/2008.