Thông báo mời thầu G.T: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Thông báo mời thầu G.T: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

G.T: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Thuộc DA “Thảm bê tông nhựa hoàn thiện trục Bắc – Giai đoạn 1 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh, đến nút giao bờ cầu Bà Chiêm”

Nguồn vốn: ngân sách thành phố

Bên mời thầu: Khu QLGT Đô thị số 4

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 1/9/2008 đến trước 17 giờ ngày 15/9/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Khu QLGT Đô thị số 4, số 272 đường Cô Bắc, Q.1, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 8385614; Fax: (08) 8374765

Hạn cuối nhận HSQT: 17 giờ ngày 15/9/2008.