Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống giao thông, thoát nước còn lại (đoạn từ nút Cổ Viện Chàm đến nút giao đường Phan Châu Trinh và đoạn từ nút giao đường Hoàng Diệu đến nút giao đường Nguyến Hữu Thọ) thuộc công trình đường Trưng Nữ Vương

Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống giao thông, thoát nước còn lại (đoạn từ nút Cổ Viện Chàm đến nút giao đường Phan Châu Trinh và đoạn từ nút giao đường Hoàng Diệu đến nút giao đường Nguyến Hữu Thọ) thuộc công trình đường Trưng Nữ Vương

Tên chủ đầu tư:Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu:530/QĐ-UB
Ngày ban hành:18/01/2002
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:ĐUBN Thành phố Đà nẵng
Số hiệu:8743/QĐ-UBND
Ngày ban hành:23/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 9691709000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống giao thông, thoát nước còn lại (đoạn từ nút Cổ Viện Chàm đến nút giao đường Phan Châu Trinh và đoạn từ nút giao đường Hoàng Diệu đến nút giao đường Nguyến Hữu Thọ) thuộc công trình đường Trưng Nữ Vương (giai đoạn 2), quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01Hệ thống giao thông, thoát nước còn lại (đoạn từ nút Cổ Viện Chàm đến nút giao đường Phan Châu Trinh và đoạn từ nút giao đường Hoàng Diệu đến nút giao đường Nguyến Hữu Thọ) thuộc công trình đường Trưng Nữ Vương (giai đoạn 2), quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
  • 5589085680 (VND)
  • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển9h ngày 20/11/2008Theo đơn giá 150 ngày