Hệ thống giao thông, thoát nước còn lại (đoạn từ nút Cổ Viện Chàm đến nút giao đường Phan Châu Trinh và đoạn từ nút giao đường Hoàng Diệu đến nút giao đường Nguyến Hữu Thọ) thuộc công trình đường Trưng Nữ Vương (giai đoạn 2), quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hệ thống giao thông, thoát nước còn lại (đoạn từ nút Cổ Viện Chàm đến nút giao đường Phan Châu Trinh và đoạn từ nút giao đường Hoàng Diệu đến nút giao đường Nguyến Hữu Thọ) thuộc công trình đường Trưng Nữ Vương (giai đoạn 2), quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

01
9h ngày 20/11/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 5589085680 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống giao thông, thoát nước còn lại (đoạn từ nút Cổ Viện Chàm đến nút giao đường Phan Châu Trinh và đoạn từ nút giao đường Hoàng Diệu đến nút giao đường Nguyến Hữu Thọ) thuộc công trình đường Trưng Nữ Vương (giai đoạn 2), quận Hải Châu, TP Đà Nẵng