Thông báo mời thầu G.T: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ dây chuyền công nghệ cán thép hình

Thông báo mời thầu G.T: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ dây chuyền công nghệ cán thép hình

G.T: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ dây chuyền công nghệ cán thép hình

Thuộc D.A “Đầu tư dây chuyền cáp thép vì lò, theo hình U, I, L đặc chủng phục vụ khai thác than hầm lò”

Nguồn vốn: vay thương mại, vay của Tập đoàn TKV, vốn huy động khác

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Chế tạo máy – TKV

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 15/9/2008 đến trước 14 giờ, ngày 01/10/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Phòng Đầu tư Xây dựng, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – TKV, số 486 đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (033) 862319; Fax: (033) 862034

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 01/10/2008.