Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng Trụ sở lực lượng Thanh niên xung phong thành phố

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng Trụ sở lực lượng Thanh niên xung phong thành phố

Tên chủ đầu tư:Lực lượng thanh niên xung phong
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở xây dựng TP.HCM
Số hiệu:98/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành:15/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Sở xây dựng TP.HCM
Số hiệu:52/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành:13/03/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 27.948.996.880(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng Trụ sở lực lượng Thanh niên xung phong thành phố (08 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  04tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 42.708.238 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Trọn gói 20 ngày
  05Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 37.332.865 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  06Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 274.540.142 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 210 ngày
  07Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 52.643.648 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo đơn giá 210 ngày
  08xây lắp và thí nghiệm nén tĩnh
 • 12.322.819.906 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo đơn giá 210 ngày
  09Bảo hiểm công trình
 • 27.377.076 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 210 ngày
  10Kiểm toán
 • 45.719.717 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  11Thiết bị
 • 1.560.283.541 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Trọn gói 180 ngày