Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

07
Quý II/2009
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 52.643.648 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng Trụ sở lực lượng Thanh niên xung phong thành phố