Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm Trang thiết bị kiểm nghiệm

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm Trang thiết bị kiểm nghiệm

Tên chủ đầu tư: Viện Kiểm Nghiệm thuốc TPHCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 3951/ QĐ- BYT
Ngày ban hành: 10/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 3951/ QĐ- BYT
Ngày ban hành: 10/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 400000000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm Trang thiết bị kiểm nghiệm (1 gói thầu)


    Gói thầu: 01 máy Quang phổ UV/VIS và bộ chuyển mẫu.
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Gói 1
  • 400000000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 21/11/2008Trọn gói 03 tháng