Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng trụ sở Lực lượng Thanh niên xung phong

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng trụ sở Lực lượng Thanh niên xung phong

Tên chủ đầu tư: Lực lượng thanh niên xung phong
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở xây dựng TP.HCM
Số hiệu: 98/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 15/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở xây dựng
Số hiệu: 52
Ngày ban hành: 13/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 27.948.996.880(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng trụ sở Lực lượng Thanh niên xung phong (8 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    04 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
  • 42.708.238 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2008Trọn gói 20 ngày