Trang thiết bị nội thất (bàn, ghế, giường tủ, bàn ghế hội trường, phòng ăn, làm việc …)

Trang thiết bị nội thất (bàn, ghế, giường tủ, bàn ghế hội trường, phòng ăn, làm việc …)

16
2 tháng
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.870.464.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Khu nghỉ dưỡng Trung ương tại thị trấn Lăng Cô