Thông báo mời thầu G.T: Thi công xây lắp tượng đài

Thông báo mời thầu G.T: Thi công xây lắp tượng đài

G.T: Thi công xây lắp tượng đài

Thuộc D.A “Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Lào Cai”

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Lao động thương binh và Xã hội

Bên mời thầu: Ban QLDA Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 11/9/2008 đến trước 8 giờ, ngày 26/9/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Ban QLDA Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, số 090 đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: (020) 826047; Fax: (020) 826705

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 26/9/2008.