Cung cấp lặt đặt trạm hạ thế

Cung cấp lặt đặt trạm hạ thế

6
Quý II/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 451.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động tỉnh Tiền Giang