Công viên nghĩa trang huyện Dĩ An

Công viên nghĩa trang huyện Dĩ An

1
Quý IV năm 2008 và quý I năm 2009
180 ngày ( kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 7.987.200.167 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công viên nghĩa trang huyện Dĩ An