Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt bảng điện tử

Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt bảng điện tử

7
Quý IV/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.641.158.057 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động tỉnh Tiền Giang