Kế hoạch đấu thầu:

Kế hoạch đấu thầu:

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện Củ Chi
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Củ Chi
Số hiệu: 13298/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Số hiệu: 13298/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.344.214.148(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: (04 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Kiểm toán
 • 5.934.569 (VND)
 • Vốn sự nghiệp Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  02 Chi phí lựa chọn nhà thầu thiết bị
 • 3.454.630 (VND)
 • Vốn sự nghiệp Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 20 ngày
  03 Trang thiết bị
 • 1.344.214.148 (VND)
 • Vốn sự nghiệp Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Trọn gói 35 ngày
  04 Giám sát kỹ thuật, lắp đặt thiết bị
 • 10.256.354 (VND)
 • Vốn sự nghiệp Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 20 ngày