Kế hoạch đấu thầu: Kê hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng trụ sở Lực lượng Thanh niên xung phong

Kế hoạch đấu thầu: Kê hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng trụ sở Lực lượng Thanh niên xung phong

Tên chủ đầu tư:Lực lượng thanh niên xung phong
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở xây dựng TP.HCM
Số hiệu:98/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành:15/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Sở xây dựng TP.HCM
Số hiệu:52/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành:13/03/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 27.948.996.880(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kê hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng trụ sở Lực lượng Thanh niên xung phong (08 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng