Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp và mở rộng mạng diện rộng Tỉnh uỷ và Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Phòng Đào tạo

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp và mở rộng mạng diện rộng Tỉnh uỷ và Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Phòng Đào tạo

Tên chủ đầu tư:Văn Phòng Tỉnh uỷ Bình Thuận
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tỉnh uỷ Bình Thuận
Số hiệu:572-QD/TU
Ngày ban hành:16/01/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Tỉnh uỷ Bình Thuận
Số hiệu:2377-QĐ/TU
Ngày ban hành:16/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện tử, tin học
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp và mở rộng mạng diện rộng Tỉnh uỷ và Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Phòng Đào tạo (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Nâng cấp và mở rộng mạng diện rộng Tỉnh uỷ
 • 1.264.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Trọn gói 30 ngày
  1Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Phòng Đào tạo
 • 313.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Trọn gói 30 ngày