Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công và lắp đặt thiết bị

Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công và lắp đặt thiết bị

1
Quý IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 49.534.434 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động tỉnh Tiền Giang