Thông báo mời thầu G.T: Nhà làm việc, cổng hàng rào, nhà xe, sân rãnh, thoát nước, bồn hoa, bồn chứa nước

Thông báo mời thầu G.T: Nhà làm việc, cổng hàng rào, nhà xe, sân rãnh, thoát nước, bồn hoa, bồn chứa nước

G.T: Nhà làm việc, cổng hàng rào, nhà xe, sân rãnh, thoát nước, bồn hoa, bồn chứa nước

Thuộc D.A “Xây dựng Trạm y tế phường Châu Phú B”

Nguồn vốn: Ngân sách thị xã Châu Đốc

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư và xây dựng thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 12/9/2008 đến trước 10 giờ, ngày 25/9/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Ban QLDA Đầu tư và xây dựng thị xã Châu Đốc, số 65B Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Điện thoại: (076) 867258; Fax: (076) 867258

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 25/9/2008.