Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động tỉnh Tiền Giang

Tên chủ đầu tư:Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu:3828/QĐ-UBNd
Ngày ban hành:31/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu:số 5709/UBND-CN
Ngày ban hành:10/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thề dục Thể thao
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 12.343.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động tỉnh Tiền Giang (7 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công và lắp đặt thiết bị
 • 49.534.434 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công và lắp đặt thiết bị
 • 257.730.974 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 300 ngày
  3Tư vấn quản lý dự án
 • 254.357.866 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  4Kiểm toán
 • 57.188.148 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  5Bảo hiểm
 • 23.992.939 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  6Cung cấp lắp đặt trạm hạ thế
 • 451.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQUý II/2009Trọn gói 60 ngày
  7Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt bảng điện tử
 • 11.641.158.057 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo đơn giá 300 ngày