Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới

Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới

30
2 tháng
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Khu nghỉ dưỡng Trung ương tại thị trấn Lăng Cô