Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Tây Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Tây Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Các G.T:

– Gói số 1: Công trình hệ thống đường giao thông tuyến chính và Cầu tràn I khe Chi Lời

– Gói số 4: Công trình Nhà văn hóa – hội trường, nhà trẻ mẫu giáo khu B, san nền sân thể thao

– Gói số 6: Giếng khoan bể lọc nước hộ gia đình

Thuộc D.A “Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Tây Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương

Bên mời thầu: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 30 ngày 14/8/2008 đến trước 7 giờ 30 ngày 29/8/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Ban QLDA Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Tây Sơn, xã Sơn Tây, Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: (039) 475468

Giá bán: 1.000.000 đồng cho mỗi gói thầu

Thời điểm đóng thầu: 7 giờ 30 ngày 29/8/2008.