Đấu thầu xây dựng Trường trung học phổ thông Hải Đảo, huyện Vân Đồn

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 3 xây dựng nhà thí nghiệm thực hành, nhà gara xe, nhà vệ sinh học sinh, nhà cầu, sân bê tông và hệ thống rãnh thoát nước – Trường trung học phổ thông Hải Đảo, huyện Vân Đồn

Tên dự án: Trường trung học phổ thông Hải Đảo, huyện Vân Đồn
Tên gói thầu: Gói thầu số 3 xây dựng nhà thí nghiệm thực hành, nhà gara xe, nhà vệ sinh học sinh, nhà cầu, sân bê tông và hệ thống rãnh thoát nước – Trường trung học phổ thông Hải Đảo, huyện Vân Đồn
Nguồn vốn: Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng: Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 163 B -đường Nguyễn Văn Cừ – phường Hồng Hải -thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh; ĐT: 033. 623049 – Fax: 033.656853
11/09/2008 đến 26/09/2008
1.000.000 (VND)
26/09/2008 09:00
26/09/2008 09:00