Thông báo mời thầu gói thầu: Mặt đường láng nhựa, Đường Tân Hội – Mỹ hạnh Đông, huyện Cai Lậy

Thông báo mời thầu gói thầu: Mặt đường láng nhựa, Đường Tân Hội – Mỹ hạnh Đông, huyện Cai Lậy , Mặt đường láng nhựa, Đường Tân Hội – Mỹ hạnh Đông, huyện Cai Lậy.

Tên dự án:Đường Tân Hội – Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy
Tên gói thầu:Mặt đường láng nhựa, Đường Tân Hội – Mỹ hạnh Đông, huyện Cai Lậy
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý các dự án đầu tư huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Số 5/100 đường 30/4, Khu 3, Thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy; điện thoại 073.829898; Fax 073.826662
11/09/2008 đến 26/09/2008
1.000.000 (VND)
26/09/2008 14:00
26/09/2008 14:00