Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2-XDCB và SCL-Cung cấp Tủ máy cắt hợp bộ 24kV

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2-XDCB và SCL-Cung cấp Tủ máy cắt hợp bộ 24kV, Chống quá tải TBA 110kV KrôngBuk

Tên dự án:Chống quá tải TBA 110kV KrôngBuk
Tên gói thầu:Gói thầu số 2-XDCB và SCL-Cung cấp Tủ máy cắt hợp bộ 24kV
Nguồn vốn:KHCB của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 02 Lê Duẩn TP.Buôn Ma Thuột tỉnh ĐakLak, ĐT: 0500-210239, 210927 Fax: 0500-226801
22/09/2008 đến 14/10/2008
500.000 (VND)
14/10/2008 09:00
14/10/2008 09:00