Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu San lấp mặt bằng, hàng rào chung quanh, nhà bảo vệ (phân kỳ 1)

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu San lấp mặt bằng, hàng rào chung quanh, nhà bảo vệ (phân kỳ 1), Trường mầm non huyện Phong Điền.

Tên dự án:Trường mầm non huyện Phong Điền
Tên gói thầu:Gói thầu San lấp mặt bằng, hàng rào chung quanh, nhà bảo vệ (phân kỳ 1)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Phong Điền; địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ; ĐT: 0710.942107; Fax: 0710.941980
25/09/2008 đến 13/10/2008
1.000.000 (VND)
13/10/2008 09:00
13/10/2008 09:00