Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng

4
Quý III/2010
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Giá gói thầu:
 • 330.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn qua thị trấn Kiến Đức – tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh