Thi công xây lắp công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở Chi cục Thuế huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Thi công xây lắp công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở Chi cục Thuế huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Tên chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

1
Quý 4/2008
210 ngày ( kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Giá gói thầu:
 • 4320000000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu thi công xây lắp công trình cải tạo, mở rộng trụ sở Chi cục Thuế huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận