Chi phí bảo hiểm xây lắp

Chi phí bảo hiểm xây lắp Kế hoạch đấu thầu dự án ngành thuỷ lợi. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD quận Bình Tân

Gói 4
Quý IV/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.273.760 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án