Nền mặt đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước

Nền mặt đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước

01
Quý IV năm 2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.638.473.516 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: công trình mở rộng điểm tái định cư Tam Tiến