Thông báo mời đấu thầu xây lắp hạng mục nhà xưởng thực hành và nhà ở

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp hạng mục: Xây dựng 02 nhà xưởng thực hành hướng nghiệp; sửa chữa cải tạo khối nhà ở học sinh nữ (khu B); nhà ở giáo viên; 03 nhà vệ sinh; san lấp mặt bằng khu B; các hạng mục phụ trợ k, Trường phổ thông dân tộc nội trú khu căn cứ Nước Oa, huyện Bắc Trà My.

Tên dự án: Trường phổ thông dân tộc nội trú khu căn cứ Nước Oa, huyện Bắc Trà My
Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp hạng mục: Xây dựng 02 nhà xưởng thực hành hướng nghiệp; sửa chữa cải tạo khối nhà ở học sinh nữ (khu B); nhà ở giáo viên; 03 nhà vệ sinh; san lấp mặt bằng khu B; các hạng mục phụ trợ khu A, hạ tầng kỹ thuật khu B; bếp ăn học sinh, cấp nước, điện, phá dỡ hiện trạng; xây dựng tường rào, cổng ngõ, kè taluy, đường bê tông nội bộ khu B
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng: Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý các dự án ĐT-XD huyện Bắc Trà My; địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; điện thoại: 0510 882120; fax: 0510 882979
29/09/2008 đến 15/10/2008
1.000.000 (VND)
15/10/2008 09:00
15/10/2008 09:00