Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường tiểu học Phúc thuận II, huyện Phổ yên

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường tiểu học Phúc thuận II, huyện Phổ yên

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý và điều hành dự án các công trình XDCB huyện Phổ yên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Phổ yên
Số hiệu: 5712/QĐ-CT
Ngày ban hành: 06/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND huyện Phổ yên
Số hiệu: 6252/QĐ-CT
Ngày ban hành: 24/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2.395.199.269(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường tiểu học Phúc thuận II, huyện Phổ yên (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Xây dựng công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường tiểu học Phúc thuận II, huyện Phổ yên
  • 2198656162 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển sau 10 ngày kể từ khi phát hành hồ sơ mời thầuTheo đơn giá 180 ngày