Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Km9+100 – Km13

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Km9+100 – Km13, Đường Hòa Bình – Binh La – Gia Miễn (giai đoạn 2), đoạn từ Km5+200 – Km20

Tên dự án:Đường Hòa Bình – Binh La – Gia Miễn (giai đoạn 2), đoạn từ Km5+200 – Km20
Tên gói thầu:Gói thầu số 2: Km9+100 – Km13
Nguồn vốn:JBIC
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn, Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
29/09/2008 đến 14/10/2008
1.000.000 (VND)
14/10/2008 08:30
14/10/2008 08:30