Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu mua sắm thiết bị duy tu bảo dưỡng cầu đường sắt (EP)

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu mua sắm thiết bị duy tu bảo dưỡng cầu đường sắt (EP), Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội-Thành Phố Hồ Chí Minh (Điều chỉnh theo QĐ số 4149/QĐ-BGTVT).

Tên dự án:Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội-Thành Phố Hồ Chí Minh (Điều chỉnh theo QĐ số 4149/QĐ-BGTVT)
Tên gói thầu:Gói thầu mua sắm thiết bị duy tu bảo dưỡng cầu đường sắt (EP)
Nguồn vốn:JBIC
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng thực hiện dự án 1 tầng 10 Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU) – Số 95-97 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm -Hà Nội Điện thoại: (844) 9420145; 9420137 Fax: (844) 9420144
26/09/2008 đến 10/11/2008
400 (USD)
10/11/2008 09:00
10/11/2008 09:00